Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

21 stycznia 2022 08:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 27.01.2022 r.

Gaszowice, dnia 19.01.2022 r.

BR.0002.1.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.01.2022 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2021 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.6.Informacja na temat zrealizowanych inwestycji i remontów w roku 2021.7.Plany inwestycyjne i remontowe na terenie Gminy Gaszowice w roku 2022.
8.Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021, kierunki działań na rok 2022.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy w roku 2022.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie