Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

Sesja 24.04.2014

 1. 29 kwietnia 2014 13:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Rady Gminy Gaszowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr OG-BR.0007.7.40.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  Uchwała Rady Gminy Gaszowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr OG-BR.0007.7.40.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  przeczytaj całość »

 2. 29 kwietnia 2014 13:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Rady Gminy Gaszowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

  Uchwała Rady Gminy Gaszowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

  przeczytaj całość »

 3. 29 kwietnia 2014 13:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Rady Gminy Gaszowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

  Uchwała Rady Gminy Gaszowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

  przeczytaj całość »

 4. 29 kwietnia 2014 13:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Rady Gminy Gaszowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Uchwała Rady Gminy Gaszowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    NastępnaStrzałka skierowana w prawo

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie