Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

Utrzymanie czystości i porządku

 1. 30 grudnia 2021 08:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

  INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

  Wójt Gminy Gaszowice na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia (…)

  przeczytaj całość »

 2. 27 grudnia 2021 12:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice

  Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice

  przeczytaj całość »

 3. 12 marca 2018 12:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice oraz informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku za 2017 rok

  Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice oraz informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku za 2017 rok

  przeczytaj całość »

 4. 10 marca 2017 08:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice oraz informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku za 2016 rok

  Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice oraz informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku za 2016 rok

  przeczytaj całość »

 5. 10 marca 2016 10:51 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice oraz informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku za 2015 rok

  Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice oraz informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku za 2015 rok

  przeczytaj całość »

 6. 2 kwietnia 2015 12:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice oraz informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

  Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice oraz informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

  Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3     NastępnaStrzałka skierowana w prawo

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie