Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

21 lipca 2016 14:03 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Pracą Ośrodka Kultury kieruje Zarządca, którego zatrudnia Wójt Gminy.

Zarządca Ośrodka zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Zarządca Ośrodka jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Ośrodka.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy.

Ogólne zasady funkcjonowania określa statut zaś szczegółowe regulamin organizacyjny.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie