Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

5 września 2014 12:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Status prawny

Status prawny

Ośrodek Kultury w Czernicy jest gminną jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, działającą na rzecz mieszkańców Gminy Gaszowice. Ma status gminnej instytucji kultury w rozumieniu przepisów z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami.

Ośrodek Kultury jest zarejestrowany w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury w Gaszowicach po pozycją 3/96/1 z dnia 07.03.1996 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie