Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

29 lipca 2021 07:49 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gaszowice

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice

MPZP Gminy Gaszowice - sołectwo Gaszowice
Uchwała (PDF)

MPZP Gminy Gaszowice - sołectwo Łuków Śląski
Uchwała (PDF)

MPZP Gminy Gaszowice - sołectwo Czernica
Uchwała (PDF)

MPZP Gminy Gaszowice - sołectwo Czernica - obszar A
Uchwała (PDF) | Rysunek Planu (GeoTIFF) | Dane Przestrzenne (XML)

MPZP Gminy Gaszowice - sołectwo Piece
Uchwała (PDF)

MPZP Gminy Gaszowice - sołectwa Piece i Szczerbice - obszar A
Uchwała (PDF) | Rysunek Planu (GeoTIFF) | Dane Przestrzenne (XML)

MPZP Gminy Gaszowice - sołectwo Szczerbice
Uchwała (PDF)


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania

Obecnie nie opracowuje się nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian dokumentów obowiązujących w tym zakresie wymienionych powyżej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie