Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

Przetargi

 1. 26 listopada 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Budowa przedszkola w Szczerbicach - etap II

  Budowa przedszkola w Szczerbicach - etap II


   

  Wójt Gminy Gaszowice wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Szczerbicach - etap II"


  Termin składania ofert do dnia 17.12.2013r. do godz. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 20 sierpnia 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Zaciągnięcie w roku 2013 kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

  Zaciągnięcie w roku 2013 kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów


    Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 538 907,16 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.


  Termin składania ofert do dnia 02.09.2013r. do godz. (…)

  przeczytaj całość »

 3. 11 marca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej

  Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej


   

  Nazwa zadania:

  Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 marca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

  Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice

  Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice


   
  OGŁOSZENIE
   o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
  Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
  art. 11 ust. 8 ustawy PZP


  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie