Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

9 października 2014 10:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015

Lp. Imię i nazwisko

nauczyciela

Stopień

awansu

zawodowego

Nauczane przedmioty

lub rodzaj prowadzonych zajęć z liczbą godzin dla każdego rodzaju zajęć

Wykształcenie

(poziom,

ukończony

kierunek

studiów)

Kwalifikacje

pedagogiczne (rodzaj dokumentacji potwierdzającej)

Dodatkowe kwalifikacje (rodzaj, forma ich uzyskania-studia podyplomowe, kursy
1. Maciej Mrozek mianowany 18h

matematyka - 13 h

zajęcia komputerowe – 5 h

mgr

inżynier matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki

Podyplomowe studia pedagogiczne

SP-

Ict, języków obcych oraz drugiego przedmiotu : Informatyka

2. Iwona Kwiatoń dyplomowany 19 h

ed. wczesnoszkolna - 19 h

mgr

edukacja

wczesnoszkolna

Dyplom-Uniwersytet Śląski SP-Oligofrenopedagogika

KK- Ped. opiek.-wychowawcza

3. Iwona Witek dyplomowany 10 h

zaj. korekc.-kompensacyjne – 6 h

zaj. rewalidacyjne -4h

mgr

nauczanie początkowe

Dyplom – WSP Opole SP Socjoterapia i terapia pedagogiczna

KK – Pedag.opiek.- wych.

KK – Organizacja i zarządzanie oświatą

4. Bożena Papierok dyplomowany 21 h

ed. wczesnoszkolna -19 h

zaj. rewalidacyjne - 2h

mgr

nauczanie początkowe

Dyplom – WSP Kraków KK- Ped. opiek.- wych.

KK-oligofrenopedagogika

5. Katarzyna Mandrysz kontraktowy 19 h

ed.wczesnoszkolna -19 h

mgr

zintegrowana ed. wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Dyplom – Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie SP- Pedagogika Specjalna Oligofrenopedagogika
6. Grażyna Musiolik dyplomowany 18h

ed.wczesnoszkolna – 18 h

mgr nauczanie początkowe Dyplom – Uniwersytet Śląski KK – Pedagogika opiek.- wych.

KK- Oligofrenopedagogika

7. 6.Aleksandra Tkocz dyplomowany 19 h

język polski – 17 h

wych. do życia w rodzinie – 1 h

zajęcia z wychowawcą – 1h

mgr

fil. polska

Dyplom – Uniwersytet Śląski SP – Wychowanie do życia w rodzinie
8. Ilona Paluch dyplomowany 25 h

przyroda – 9 h

zaj. z wychowawcą – 1h

biblioteka – 15 h

mgr

geografia

Zaświadczenie o ukończeniu podyplomowych studiów pedagog. SP – Przyroda

SP – Bibliotekarstwo i informacja naukowa

9. Zenobia Mrozek dyplomowany 21 h

wych. fizyczne - 20 h

zaj. z wychowawcą - 1h

mgr zintegrowana ed. wczesnoszkolna Dyplom- Uniwersytet Śląski Studium Nauczycielskie - wychowanie fizyczne

KK – Gimnastyka korekcyjna

10. Aleksandra Kuśnierek mianowany 25 ½ h

pedagog szkolny – 12 ½ h

wych. świetlicy – 13 h

mgr

edukacja elementarna

Dyplom – Uniwersytet Opolski w Opolu SP – Bibliotekarstwo

i informacja naukowa

KK – Ped. opiek.- wych.

KK- Terapia pedagogiczna

11. Eugenia Boczek mianowany 18 h

religia – 18 h

mgr

pedagogika religijna i katechetyka

Dyplom – WS Fil. – Ped. „Ignatianum” w Krakowie
12. Celina Granieczny stażysta 15 h

język angielski kl. IV-VI –15 h

mgr

fil. angielskiej

DyplomWyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
13. Bernadeta Popek mianowany 3 h

muzyka– 3 h

mgr

ped. oświatowo –artystyczna

kier. muzyka

Dyplom – Uniwersytet Opolski w Opolu SP- Technologia Informacyjna i Informatyka w szkole
14. Marek Granieczny mianowany 6 h

plastyka – 3 h

technika – 3h

mgr ed. artystyczna kier. plastyka Dyplom

Uniwersytet Opolski

SP- Edukacja Techniczna i Technologia Informacyjna
15. Agnieszka Chowaniec kontraktowy 13 h

wych. świetlicy – 13 h

mgr

pedagogika opiek. – wych.

Dyplom – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Łódź
16. Hanna Cojg dyplomowany 4 h

historia – 4h

mgr

historia

Dyplom Uniwersytet Opolski w Opolu KK- Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

SP – Geografia

17. Martyna Somerlik stażysta 12 h

język angielski klasy I-III- 12 h

mgr filologii angielskiej Dyplom Uniwersytet Śląski w Katowicach

18.

Kamila Dobrowolska

stażysta

18 h

edukacja wczesnoszkolna

mgr Pedagogiki Resocjalizacyjnej z Profilaktyką Społeczną

Studia podyplomowe Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


S.P.- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
19 Monika Drąg stażysta 13 h – wychowawca świetlicy mgr filologii polskiej Dyplom Uniwersytet Śląski w Katowicach
20 Aleksandra Stachera mianowany urlop macierzyński mgr filologii angielskiej Dyplom Uniwersytet Śląski w Katowicach
21 Patrycja Żydek stażysta 18h

edukacja wczesnoszkolna

Licencjat Dyplom Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie