Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

19 marca 2015 15:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Status prawny

Status prawny

Ośrodek Kultury i Sportu jest gminną jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, działającą na rzecz mieszkańców Gminy Gaszowice. Ma status gminnej instytucji kultury w rozumieniu przepisów z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami.

Ośrodek Kultury i Sportu jest zarejestrowany w księdze rejestrowej instytucji kultury w Gaszowicach pod pozycją 1/92 z dnia 15.06.1992 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie