Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

26 października 2016 10:23 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pracownicy

Kadra pedagogiczna:


mgr Małgorzata Gruszka - p.o. dyrektor - nauczyciel mianowany
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Diagnoza i terapia psychologiczno- pedagogiczna - studia podyplomowe


mgr Edyta Akseńczyk - nauczyciel kontraktowy
Filologia angielska z wychowaniem przedszkolnym
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia podyplomowe


mgr Eugenia Boczek - nauczyciel dyplomowany
Pedagogika religii i katechetyki oraz pedagogiki społeczno- opiekuńczej


mgr Iwona Henek - nauczyciel kontraktowy
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne


mgr Agnieszka Kukuczka - nauczyciel kontraktowy
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


Anna Makarska - nauczyciel dyplomowany
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne


mgr Katarzyna Pawlusek - nauczyciel kontraktowy
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe


mgr Dominika Jeszka - nauczyciel stażysta
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Język angielski


mgr Beata Wawoczny- Kloc - nauczyciel stażysta
Zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju



Personel administracyjno-techniczny


Danuta Boczek - kucharka
Teresa Misala - pomocnik kucharki
mgr Aleksandra Szwan - Kubera - intendentka
Katarzyna Sobik- pomoc administracyjna
Justyna Tkocz - sprzątaczka
Andrzej Misala - konserwator
Monika Kubek - pomoc nauczyciela
mgr Marta Mordeja - pomoc nauczyciela
Dorota Handschuh- pomoc nauczyciela
Ewa Kubica - sprzątaczka (urlop)
Joanna Holona - sprzątaczka

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie