Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

4 listopada 2014 10:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Ewidencja czasu pracy pracowników
 3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 4. Rejestr zapomóg zdrowotnych nauczycieli
 5. Profilaktyka zapobiegawcza i badania okresowe
 6. Rejestr urlopów wypoczynkowych pracowników
 7. Dokumentacja płac i potrąceń
 8. Księga uczniów
 9. Księga ewidencji dzieci
 10. Realizacja obowiązku szkolnego i przedszkolnego, informacje o stanie i zmianach w ewidencji dzieci
 11. Arkusze ocen
 12. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 13. Rejestr wydanych kart rowerowych
 14. Ubezpieczenie uczniów
 15. Rejestr świadectw
 16. Dokumentacja wycieczki, półkolonie, „Zielone szkoły”
 17. Dokumentacja związana z realizacją programu „Szklanka mleka”
 18. Dokumentacja związana z realizacją programu „Owoce w szkole”
 19. Dokumentacja związana z realizacją programu „Wyprawka szkolna”
 20. Rejestr wypadków uczniowskich
 21. Sprawozdania dotyczące stanu zdrowia uczniów i warunków nauczania
 22. Dokumentacja sprawdzianów zewnętrznych i konkursów przedmiotowych
 23. Przeglądy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 24. Księgi inwentarzowe
 25. Inwentaryzacja jednostki
 26. Książka obiektu budowlanego
 27. Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu
 28. Rejestr spraw socjalno bytowych
 29. Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej
 30. Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej
 31. Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych
 32. Dokumentacja związana z udzielaniem pomocy psychologiczno pedagogicznej
 33. Dokumentacja związana ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego
 34. Sprawozdania GUS
 35. Organizacja pracy szkoły
 36. System Informacji Oświatowej

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie