Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

29 września 2014 16:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone przez Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Czernicy:

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Ewidencja czasu pracy pracowników
 3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli
 4. Książka korespondencji
 5. Rejestr informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 6. Rejestr kart zgłoszeń dzieci do przedszkola
 7. Karty zgłoszeniowe dzieci
 8. Księgi inwentarzowe
 9. Książki obiektu budowlanego
 10. Dokumenty kontroli
 11. Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej
 12. Zarządzenia dyrektora przedszkola
 13. Dokumenty związane z żywieniem dzieci i poborem odpłatności
 14. Dokumentacja dot. ochrony danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie