Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

27 sierpnia 2014 14:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Status prawny

Status prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach został utworzony na mocy uchwały nr XI/46/90 Rady Gminy z dnia 28 luty 1990 r.

Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Gaszowice. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie