Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

4 listopada 2014 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Status prawny

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach jest oświatową jednostką budżetową.

Organem założycielskim jest Gmina Gaszowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie