Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

31 maja 2017 07:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr OG-BR.0007.32.189.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji lub pożyczki pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2019”

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie