Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

8 marca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice


 
OGŁOSZENIE
 o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP


Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice


UWAGA ZMIANA TERMINY SKŁADANIA OFERT:

Nowy termin składania ofert do dnia 25.04.2013r. do godziny 10:30.W dniu 08.03.2013r. zostało przekazane drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu. SIWZ wraz z załącznikami zostanie udostępniona na stronie internetowej  od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie