Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

17 czerwca 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

„Remont drogi gminnej – ul. Wąwozowej w Czernicy”


 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


ul. Wąwozowa w Czernicy

-           Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego – 1023,00 m2

-           Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1023,00 m2

-           Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1023,00 m2

-           Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław z pospółki, na podsypce piaskowej – 20,00 m

-           Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 954,80 m2

-           Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t - grubość 3cm – 954,80 m2

-           Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t – 954,80 m2
Termin składania ofert 02.07.2010r. godz. 09:00.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie