Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

15 kwietnia 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Górniczej w Czernicy – km 0+000 – 0+140


  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


Parametry drogi:
- Długość odcinka planowanego do modernizacji 140 mb
- Szerokość pasa jezdni asfaltowej 6,00 m
- Szerokość pobocza 0,75 m
- Kategoria ruchu KR4
- Przekrój półuliczny z krawężnikami od km 0+000 do km 0+316

Projektowany zakres robót:
1. Konstrukcja nawierzchni drogi
- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego standard I
- 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowo – żwirowego standard I
- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0-31,5mm
- 15 cm górna warstwa podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego niesortowanego 0-63mm
- 20 cm dolna warstwa podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego niesortowanego 0-63mm
- 20 cm wzmocnienie podłoża mieszanką betonowa popiołowo-żużlową np. UTEX BP 8,0

2. Pobocza
Zaprojektowano pobocza o szerokości 75 cm utwardzone tłuczniem kamiennym niesortowalnym lub destruktem asfaltowym po frezowaniu jezdni, grubość utwardzenia po uwałowaniu 10cm.Termin składania ofert: 05.05.2010 godzina 09:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie