Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

24 maja 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Przebudowa drogi gminnej – ul. Górniczej w Czernicy, km 0+140 – 0+230


 

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku km 0+140 – 0+230

 

Parametry drogi:

-           Długość odcinka planowanego do modernizacji 140 mb

-           Szerokość pasa jezdni asfaltowej 6,00 m

-           Szerokość pobocza 0,75 m

-           Kategoria ruchu KR4

-           Przekrój półuliczny z krawężnikami od km 0+000 do km 0+316

Projektowany zakres robót:

1. Konstrukcja nawierzchni drogi

-           5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego standard I

-           5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowo – żwirowego standard I

-           7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0-31,5mm

-           15 cm górna warstwa podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego niesortowanego 0-63mm

-           20 cm dolna warstwa podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego niesortowanego 0-63mm

-           20 cm wzmocnienie podłoża mieszanką betonowa popiołowo-żużlową np. UTEX BP 8,0

2. Pobocza

Zaprojektowano pobocza o szerokości 75 cm utwardzone tłuczniem kamiennym niesortowalnym lub destruktem asfaltowym po frezowaniu jezdni, grubość utwardzenia po uwałowaniu 10cm

Termin składania ofert do dnia 09.06.2011r. godz. 09:30


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie