Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

11 lutego 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014


 
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GASZOWICE NA ROK 2014


 

L.P.

 

 

MIESIĄC

 

TEMATYKA

 

UWAGI

 

1.

STYCZEŃ

 1. Kontrola przetargu na Budowę Przedszkola w Szczerbicach                                     – etap II” realizowanego przez Urząd Gminy Gaszowice.

2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące.

Wójt

2.

 

LUTY

 

1. Kontrola zadania publicznego realizowanego w 2013 roku     przez UKS Lider.

2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące.

Wójt, Prezes UKS Lider

3.

MARZEC

1. Kontrola procedur i poprawności naliczania opłat za energię 
  cieplną przez ZOK. (sezon grzewczy 2012/2013).
2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące.

Kierownik ZOK

4.

KWIECIEŃ

 

 

1. Analiza wykonania budżetu za rok 2013.

2. Sporządzenie wniosku na temat absolutorium za rok 2013.

3. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące.

 

 

 

Wójt, Skarbnik Gminy,

 

 

5.

MAJ

6.

 

CZERWIEC

 

1. Kontrola wydatków budżetowych gminy z tytułu wpływów
   opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2013.

2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące.

Wójt

 

 7.

 

LIPIEC

 

Przerwa wakacyjna

 

 

 

8.

 

SIERPIEŃ

1. Kontrola dochodów i rozchodów Urzędu Gminy Gaszowice
  związanych z naliczaniem i wydatkowaniem opłat za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące.

Wójt

 

 

9.

 

WRZESIEŃ

 

1. Ocena i analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze
   2014 roku.

2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące.

Wójt, Skarbnik Gminy

 

10.

 

PAŹDZIERNIK

1. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.

2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące.

Wójt, Skarbnik Gminy

 

11.

 

LISTOPAD

1. Omawianie założeń do projektu budżetu na 2015 r.

2. Podsumowanie pracy Komisji

3. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące

Wójt, Skarbnik Gminy

   

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie