Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

19 lutego 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013


 
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2013 ROK

L.p. 

MIESIĄC 

TEMATYKA 

UWAGI 

1. 

STYCZEŃ 

1. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące 

 

2. 

LUTY 

1. Kontrola procedury i wykorzystania środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków 
2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące 

Wójt, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy 

3. 

MARZEC 

1. Kontrola wykorzystania dotacji dla OSP w Gaszowicach. 
2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące 

Wójt, Prezes OSP 

4. 

KWIECIEŃ 

1. Sporządzenie wniosku na temat absolutorium za rok 2012. 
2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące 

Skarbnik Gminy, Wójt 

5. 

MAJ 

1. Kontrola naliczania prowizji inkasa dla sołtysów oraz przekazywania w/w środków na konto bankowe. 
2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące 

Wójt, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów 

6. 

CZERWIEC 

1. Kontrola wykorzystania dotacji dla chóru Bel Canto. 
2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące 

Wójt, Prezes Chóru 

7. 

LIPIEC 

Przerwa wakacyjna 

 

8. 

SIERPIEŃ 

1. Kontrola zlecona przez Radę lub ustalona na bieżąco. 
2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące 

 

9. 

WRZESIEŃ 

1. Kontrola wykorzystania środków na remont i wyposażenie nowego biura w Referacie Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy. 
2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące 

Skarbnik, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy 

10. 

PAŹDZIERNIK 

1. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r. 
2. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące 

Wójt, Skarbnik Gminy 

11. 

LISTOPAD 

1. Omawianie projektu budżetu na 2014 r. 
2. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. 
3. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące. 

Wójt, Skarbnik Gminy 
Wójt, Skarbnik Gminy 

12. 

GRUDZIEŃ 

1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014. 
2. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2013. 
3. Analiza materiałów na sesję, sprawy bieżące. 

 


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie