Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

11 lutego 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży na rok 2014


 
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, SPRAW SOCJALNYCH, ZDROWIA I MŁODZIEŻY RADY GMINY GASZOWICE NA ROK 2014

L.P.

MIESIĄC

TEMATYKA

UWAGI

1.

STYCZEŃ

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013.
2. Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Wójt, Przewodniczący GKRPA

2.

LUTY

1.Działalność merytoryczna instytucji kultury na terenie gminy Gaszowice za rok 2013 – plany na rok bieżący.
2. Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Wójt, Dyrektorzy jednostek

3.

MARZEC

1. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gaszowice – podsumowanie działalności za rok 2013.
2. Informacja na temat zorganizowanego wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
3. Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Wójt


Kierownik GZOSiP 


4.

KWIECIEŃ 

1. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy

z uwzględnieniem działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych.
3. Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Kierownik OPS

Komendant OSP 5.

MAJ

1. Sprawozdania pielęgniarek szkolnych na temat stanu zdrowia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/2014.
2. Absolutorium dla Wójta.
3. Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Dyrektorzy szkół - pielęgniarki szkolne 


6.

CZERWIEC

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno-Intergracyjnej.
2. Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Stowarzyszenie SUMINA

7.

LIPIEC

PRZERWA WAKACYJNA

8.
SIERPIEŃ

1. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015
a) objazd placówek oświatowych.
2. Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Wójt, Kierownik GZOSiP,
Kierownik Referatu Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Dyrektorzy szkół i przedszkoli

9.

WRZESIEŃ

1. Podsumowanie przebiegu roku szkolnego 2013/2014.
2. Informacja na temat zorganizowanego wypoczynku letniego na trenie gminy.
3. Materiały na sesję i sprawy bieżące.

Kierownik GZOSiP

10.

PAŹDZIERNIK

1. Patologia dzieci i młodzieży – omówienie sposobów pomocy.

2.Wykroczenia dzieci i młodzieży przeciwko prawu na terenie Gminy.
3. Analiza stawek podatkowych na rok 2015.
4. Materiały na sesję i sprawy bieżące.


Pedagodzy, Kierownik OPS, 
Przewodniczący GKRPA 
Komendant Komisariatu Policji w Gaszowicach 
Wójt, Skarbnik Gminy

11.

LISTOPAD 

1. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2015 rok.
2. Podsumowanie pracy Komisji.
3. Materiały na sesję i sprawy bieżące. 

Wójt, Skarbnik Gminy
  

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie