Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

15 grudnia 2021 17:36 | wersja 5 | Ten dokument ma 12 załączników 12

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Czernicy i Szkoły Podstawowej w Piecach na rok 2022

Identyfikator postępowania ocds-148610-4cc710bd-47c0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Numer referencyjny postępowania SP.271.1.2001
Status Wszczęte
Procedura

Krajowa

Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Termin składania 26 listopada 2021, godz 14:00
Termin otwarcia 26 listopada 2021, godz 14:30

Ogłoszenie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cc710bd-47c0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c


Komunikacja:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/abe1e848-7557-445c-a260-a4f2484f1a8cPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie