Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

3 października 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Odbudowa przepustu w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach


 

„Wykonanie odbudowy przepustu w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach”.

Przepust zlokalizowany jest w obrębie nasypu kolejowego na linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza, szlak Rydułtowy - Sumina  tor nr 1 przy przejeździe kolejowym kategorii D.

Odbudowywany przepust został uszkodzony podczas powodzi w maju 2010 roku.

Na zadaniu przewiduje się :

a) wykonanie odbudowy przepustu ramowego w km 55,300 + 58,0 ÷ 55,300 + 63,0 o parametrach:

-         długość L = 5m,

-         światło przepustu: szerokość a = 3m, wysokość h = 2,7m,

b)  wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podnóża skarpy) gabionami w formie koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 1m x 1m z zastabilizowaniem wyerodowanego dna narzutem kamiennym warstwą 0,3m,

-         na dopływie do przepustu w km 55,300 + 40,0 ÷ 55,300 + 58,0 na długości 18 mb obustronnie,

-         na wylocie z przepustu idąc w dół koryta w km 55,300 + 63,0÷55,300 + 81,0  na długości18 mb obustronnie,

c)    wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podnóża skarpy) w km 55,300 + 81,0 ÷ 55,300 + 91,0  połowicami z żerdzi, skarpę powyżej  narzutem kamiennym pasem o szerokości 1m, grubości 0,3m,

d)  odbudowa drogi przejazdowej przez odbudowywany przepust z zastosowaniem płyt drogowych betonowych (300 cm x 150 cm x 15 cm) o szerokości przejazdu równej 3 m.

Termin składania ofert do dnia 18.10.2011r. do godz. 10:30


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie