Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

8 kwietnia 2015 09:27 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie Wójta Gminy Gaszowice z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku.


Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm), w związku z uchwałą nr OG-BR.0007.8.48.2014 Rady Gminy Gaszowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr OG-BR.0007.10.62.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gaszowice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 4745)


Wójt Gminy Gaszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku.

Nr obwodu

Granica obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Gaszowice: ul. Graniczna, Jerozolimska, Podleśna, Rybnicka, Rydułtowska, Zielona, Kolejowa, Stawowa, Wiejska od nr 1-29, parzyste od nr 32-68

Ośrodek Kultury i Sportu ul. Rydułtowska 7, Gaszowice

Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego

2

Sołectwo Gaszowice: ul. Dołki, Klasztorna, Leśna, Rudzka, Sumińska, Łąkowa, Pogwizdowska, Wiejska nieparzyste od nr 31 do końca i od nr 70 do końca

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Rydułtowska 8, Gaszowice

3

Sołectwo Piece

Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej
ul. Rydułtowska 9, Piece

Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego

4

Sołectwo Szczerbice: ul. Biernackiego, Cmentarna, Ks. Alberta Büchlera, Nowa, Piaskowa, Rybnicka, Stara, Jerozolimska, Leśna, Sumińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Szkolna 6, Szczerbice
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego

5

Sołectwo Szczerbice: ul. Graniczna, Krótka, Łączna, Radoszowska, Szkolna, Fabryczna, Górska, Polna

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Szkolna 6, Szczerbice

Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego

6

Sołectwo Czernica

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Wolności 41 Czernica

Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego

7

Sołectwo Łuków Śląski

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Wolności 41 Czernica

Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego

INFORMCJE:

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborców tj. do dnia 5 maja 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.


Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.


Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).


Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.


Lokale wyborcze otwarte będą dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 r. od godziny 7.00 do 21.00 bez przerwy.


Wójt Gminy Gaszowice

Paweł Bugdol

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie