Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 30 grudnia 2021 08:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

  INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

  Wójt Gminy Gaszowice na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia (…)

  przeczytaj całość »

 2. 29 grudnia 2021 19:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  treść: Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 27 grudnia 2021 12:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice

  Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice

  przeczytaj całość »

 4. 20 grudnia 2021 12:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

  TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

  Wójt Gminy Gaszowice informuje, że zgodnie z art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) termin obowiązywania umowy w sprawie (…)

  przeczytaj całość »

 5. 16 grudnia 2021 17:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

  OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

  Na podstawie art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie