Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

9 grudnia 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Dostawa opału dla potrzeb kotłowni Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach


 


Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest zakup opału:

  • Flotokoncentrat o minimalnej klasie 21/06 wraz z transportem w ilości do 250 ton

  • Muł surowy o minimalnej klasie 17/06 wraz z transportem, w ilości do 150 ton

3.Opał dostarczany będzie sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego, jednorazowo nie więcej niż 15 ton.

4.Opał dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego w Gaszowicach przy ul. Rydułtowska 7

5.Zgodnie z art. 31a ust.1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06 grudnia 2008 r. Zamawiający zwolniony jest z obowiązku akcyzowego.

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


  

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie