Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

26 listopada 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Budowa przedszkola w Szczerbicach - etap II


 

Wójt Gminy Gaszowice wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Szczerbicach - etap II"


Termin składania ofert do dnia 17.12.2013r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert w dniu 17.12.2013r. o godz. 11:00


Załącznik nr 10 do SIWZ (dokumentacja projektowa) - POBIERZ


Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - POBIERZ
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - POBIERZ
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - POBIERZ
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - POBIERZ
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 - POBIERZ
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 - POBIERZ
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 7 - POBIERZ
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 8 - POBIERZ

NOWY załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót - POBIERZ

Zmiana treści SIWZ - POBIERZ

Informacja z sesji otwarcia ofert - POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


  

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie