Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

24 kwietnia 2015 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z dnia 24 kwietnia 2015 r. o składach obwodowych komisji wyborczych i pełnionych w nich funkcjach

Informacja z dnia 24 kwietnia 2015 r. o składach obwodowych komisji wyborczych i pełnionych w nich funkcjach


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gaszowicach
adres siedziby komisji: Ośrodek Kultury i Sportu,
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 7

1. Jan Knapik zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa – zastępca przewodniczącego komisji
2. Kamil Mrozek zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota – członek komisji
3. Mariola Barbara Czekała zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego – członek komisji
4. Weronika Elżbieta Chorąży zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy – członek komisji
5. Judyta Barbara Pośpiech zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – członek komisji
6. Katarzyna Nowak zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna – członek komisji
7. Ewelina Anna Grolik zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza – członek komisji
8. Anna Weronika Szawerna zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke – członek komisji
9. Jerzy Białek zam. Gaszowice wskazany przez Wójta Gminy – przewodniczący komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gaszowicach
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki,
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 8

1. Seweryn Jan Knapik zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa – członek komisji
2. Sylwia Anna Choroba zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota – członek komisji
3. Ewelina Katarzyna Muchowska zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego – członek komisji
4. Tomasz Wieczorek zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy – członek komisji
5. Martyna Oślizło zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – przewodniczący komisji
6. Anna Nowobilska zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna – członek komisji
7. Katarzyna Maria Leisner zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza – członek komisji
8. Agnieszka Maria Leisner zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke – członek komisji
9. Zenon Bielaczek zam. Gaszowice wskazany przez Wójta Gminy – zastępca przewodniczącego komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Piecach
adres siedziby komisji: Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej, 44-293 Piece, ul. Rydułtowska 9

1. Grzegorz Paweł Korbel zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa – zastępca przewodniczącego komisji
2. Magdalena Justyna Żuchowicz zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota – członek komisji
3. Patryk Karol Jeszka zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego – członek komisji
4. Witold Piotr Labus zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy – członek komisji
5. Aleksander Daniel Zieliński zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – członek komisji
6. Dariusz Józef Damek zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna – członek komisji
7. Joanna Marzena Pierchała zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza – członek komisji
8. Monika Sonia Dudzik zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke – członek komisji
9. Wioleta Żuchowicz zam. Gaszowice wskazany przez Wójta Gminy – przewodniczący komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szczerbicach
adres siedziby komisji: Zespół Szkolno-Przedszkolny, 44-293 Szczerbice, ul. Szkolna 6

1. Małgorzata Anna Psota zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa – członek komisji
2. Paulina Pasieka zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek – zastępca przewodniczącego komisji
3. Monika Cyran zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota – członek komisji
4. Szymon Jakub Żurczak zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego – członek komisji
5. Andrzej Watoła zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy – członek komisji
6. Aleksandra Ewa Godula zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – członek komisji
7. Dorota Granieczny zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna – członek komisji
8. Monika Hanna Ślipek zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke – członek komisji
9. Anna Zimny zam. Rybnik wskazany przez Wójta Gminy – przewodniczący komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Szczerbicach
adres siedziby komisji: Zespół Szkolno-Przedszkolny, 44-293 Szczerbice, ul. Szkolna 6

1. Klaudia Langer zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa – członek komisji
2. Krystyna Barbara Żurczak zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego – członek komisji
3. Jakub Paweł Mańka zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy – członek komisji
4. Paweł Mirosław Godula zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – zastępca przewodniczącego komisji
5. Beata Agnieszka Szefczyk zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna – członek komisji
6. Dominik Andrzej Ślipek zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza – członek komisji
7. Agata Szymkiewicz zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke – przewodniczący komisji
8. Monika Adamczyk zam. Gaszowice wskazany przez Wójta Gminy – członek komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Czernicy
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego,
44-282 Czernica, ul. Wolności 41

1. Maciej Paweł Mrozek zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa – zastępca przewodniczącego komisji
2. Irena Aniela Sala zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota – członek komisji
3. Monika Cnota zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego – członek komisji
4. Przemysław Warło zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy – członek komisji
5. Mateusz Henryk Głombica zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – członek komisji
6. Robert Dawid Steuer zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna – członek komisji
7. Marcelina Teresa Procek zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza – członek komisji
8. Marzena Bronisława Załęga zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke – członek komisji
9. Anna Mandrysz zam. Czernica wskazany przez Wójta Gminy – przewodniczący komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Czernicy
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego,
44-282 Czernica, ul. Wolności 41

1. Paweł Krzysztof Mrozek zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa – członek komisji
2. Marian Stanisław Sala zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota – członek komisji
3. Sandra Katarzyna Styrnol zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego – członek komisji
4. Amadeusz Emanuel Szmajduch zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy – członek komisji
5. Daria Magdalena Durczok zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – członek komisji
6. Magdalena Maria Mika zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna – członek komisji
7. Izabela Grolik zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza – członek komisji
8. Patrycja Marzena Lasak zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno – zastępca przewodniczącego komisji
9. Iwona Piela zam. Czernica wskazany przez Wójta Gminy – przewodniczący komisji

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie