Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

10 sierpnia 2015 16:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja Wójta Gminy Gaszowice z dnia 10 sierpnia 2015 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Gaszowice w Ogólnokrajowym Referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Działając na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015 poz. 318) oraz§ 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji z dnia 30 kwietnia 2003 r.( Dz.U. 2003, Nr 74, poz. 671 z późn. zm.)


Wójt Gminy Gaszowice - informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, pokój 21, odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Gaszowice powoływanych do przeprowadzenia Ogólnokrajowego Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Losowanie zostanieprzeprowadzone w następujących obwodach głosowania w Gminie Gaszowice:

L.p.

Nr obwodu głosowania

Siedziba obwodu głosowania (miejscowość)

Liczba zgłoszonych kandydatów

1.

1

Gaszowice

9

2.

2

Gaszowice

9

3.

3

Piece

10

4.

4

Szczerbice

11

5.

5

Szczerbice

9

6.

6

Czernica

9

7.

7

Czernica

9


Z losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o wynikach losowania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Gaszowice

Paweł Bugdol

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie