Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

23 kwietnia 2015 09:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zmianami) Wójt Gminy Gaszowice informuje, że spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy - pokój 16 w terminie od dnia 20.04.2015 r. do 04.05.2015 r.w godzinach urzędowania:

poniedziałek 7:30-16:30

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie