Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

17 sierpnia 2015 09:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1086) Wójt Gminy Gaszowice informuje, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy - pokój 16 w terminie od dnia 17.08.2015 r. do 31.08.2015 r.w godzinach urzędowania:

poniedziałek 7:30-16:30

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30

Udostępnianie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie