Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyszukiwarka dokumentów

21 kwietnia 2015 14:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gaszowicach
adres siedziby komisji: Ośrodek Kultury i Sportu,
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 71.Jan Knapik zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
2.Kamil Mrozek zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota
3.Mariola Barbara Czekała zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
4.Weronika Elżbieta Chorąży zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
5.Judyta Barbara Pośpiech zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
6.Katarzyna Nowak zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
7.Ewelina Anna Grolik zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
8.Anna Weronika Szawerna zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
9.Jerzy Białek zam. Gaszowice wskazany przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gaszowicach
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki,
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 81.Seweryn Jan Knapik zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
2.Sylwia Anna Choroba zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota
3.Ewelina Katarzyna Muchowska zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
4.Tomasz Wieczorek zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
5.Martyna Oślizło zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
6.Anna Nowobilska zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
7.Katarzyna Maria Leisner zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
8.Agnieszka Maria Leisner zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
9.Zenon Bielaczek zam. Gaszowice wskazany przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Piecach
adres siedziby komisji: Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej, 44-293 Piece, ul. Rydułtowska 91.Grzegorz Paweł Korbel zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
2.Magdalena Justyna Żuchowicz zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota
3.Patryk Karol Jeszka zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
4.Witold Piotr Labus zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
5.Aleksander Daniel Zieliński zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
6.Dariusz Józef Damek zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
7.Joanna Marzena Pierchała zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
8.Monika Sonia Dudzik zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
9.Wioleta Żuchowicz zam. Gaszowice wskazany przez Wójta GminyObwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szczerbicach
adres siedziby komisji: Zespół Szkolno-Przedszkolny, 44-293 Szczerbice, ul. Szkolna 61.Małgorzata Anna Psota zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
2.Paulina Pasieka zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
3.Monika Cyran zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota
4.Szymon Jakub Żurczak zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
5.Andrzej Watoła zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
6.Aleksandra Ewa Godula zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
7.Dorota Granieczny zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
8.Monika Hanna Ślipek zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
9.Anna Zimny zam. Rybnik wskazany przez Wójta GminyObwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Szczerbicach
adres siedziby komisji: Zespół Szkolno-Przedszkolny, 44-293 Szczerbice, ul. Szkolna 61.Klaudia Langer zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
2.Krystyna Barbara Żurczak zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
3.Jakub Paweł Mańka zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
4.Paweł Mirosław Godula zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
5.Beata Agnieszka Szefczyk zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
6.Dominik Andrzej Ślipek zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
7.Agata Szymkiewicz zam. Piece zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
8.Monika Adamczyk zam. Gaszowice wskazany przez Wójta GminyObwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Czernicy
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego ,
44-282 Czernica, ul. Wolności 411.Maciej Paweł Mrozek zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
2.Irena Aniela Sala zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota
3.Monika Cnota zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
4.Przemysław Warło zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
5.Mateusz Henryk Głombica zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
6.Robert Dawid Steuer zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
7.Marcelina Teresa Procek zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
8.Marzena Bronisława Załęga zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke
9.Anna Mandrysz zam. Czernica wskazany przez Wójta GminyObwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Czernicy
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego ,
44-282 Czernica, ul. Wolności 411.Paweł Krzysztof Mrozek zam. Gaszowice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
2.Marian Stanisław Sala zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota
3.Sandra Katarzyna Styrnol zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
4.Amadeusz Emanuel Szmajduch zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
5.Daria Magdalena Durczok zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
6.Magdalena Maria Mika zam. Czernica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
7.Izabela Grolik zam. Szczerbice zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
8.Patrycja Marzena Lasak zam. Łuków Śl. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno
9.Iwona Piela zam. Czernica wskazany przez Wójta Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie